WEEKLY ACTIVITIES

A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 21/11/2019.

Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt

Tóm tắt: Bài toán lan truyền dịch bệnh từ lâu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau bởi tính thực tế, ứng dụng cao của nó. Việc nghiên cứu bài toán này có thể giúp phòng ngừa, ngăn chặn hay dập tắt bệnh dịch. Bài báo cáo nghiên cứu sự lan truyền bệnh dịch sốt xuất huyết trong khu vực thành phố Hà Nội dựa trên mô hình SIR mở rộng. Khi một khu vực xảy ra dịch bệnh, chúng ta quan tâm nhiều đến vấn đề di chuyển của con người trong khu vực đó. Mô hình SIR mở rộng xem xét đến việc di chuyển hàng ngày của người dân đến các địa điểm khác nhau, điều này giúp mô hình hóa một cách chi tiết hơn so với mô hình SIR đơn giản.
Mục tiêu của bài toán là áp dụng mô hình SIR mở rộng kết hợp với dữ liệu bệnh dịch sốt xuất huyết để tìm ra tỉ lệ lây nhiễm bệnh ở từng quận, huyện trong thành phố Hà Nội. Sau đó, mô phỏng lại quá trình lây truyền bệnh dịch để đánh giá độ tin cậy của các tỉ lệ lây nhiễm bệnh này. Khi đã có tỉ lệ lây nhiễm bệnh, chúng ta có thể xem xét các quận, huyện mà dịch bệnh đang bùng phát, từ đó đưa ra cácbiện pháp, quyết định kịp thời, hiệu quả.

Từ khóa: dịch bệnh, mô hình SIR, lây nhiễm, tỉ lệ

Back

New Scientiffic Publications