WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 13 November 2019
Wednesday 13 November 2019
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Về bao α - lõm ( α -Concave hulls), một mở rộng của bao lồi trong mặt phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Hiếu

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Về bài toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc trong 3D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications