Tin tức

Mini-course về “Group cohomology and T-functor”

GS Jean Lannes, Univ. Paris Diderot, sẽ giảng một Mini-course về “Group cohomology and T-functor” trong 4 tuần, 21/4-15/5/2014. 

Giáo trình này đặc biệt bổ ích cho những người làm việc trong các lĩnh vực Tôpô, Hình học, Đại số, Lý thuyết số. 
 
Những người tham gia cần đăng ký tại:
LAST_UPDATED2