Tin tức

Quy định tạm thời về việc đăng ký, tuyển chọn và quản lý đề tài Nghiên cứu Khoa học dành cho cán bộ trẻ cấp cơ sở Viện Toán học

Quyết định số 71/QĐ-VTH ngày 27/3/2020, Ban hành Quy định tạm thời về việc đăng ký, tuyển chọn và quản lý đề tài Nghiên cứu Khoa học dành cho cán bộ trẻ cấp cơ sở Viện Toán học.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới