Tin tức

Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014

Xơ-un (Seoul), Hàn Quốc vinh dự là nơi tổ chức Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014, diễn ra trong hai ngày 12/8 và 14/8/2014 (Đây cũng là nơi sẽ tổ chức Đại hội Toán học thế giới 2014). Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự và báo cáo được cho tại 

https://sites.google.com/site/icwm2014/

LAST_UPDATED2

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên năm 2014

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia), Quỹ thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài năm 2014.

Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tiếp đoàn quỹ nghiên cứu Cộng hòa liên bang Đức

Ngày 26/2/2014, GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng Viện Toán học đã tiếp đoàn quỹ nghiên cứu Cộng hòa liên bang Đức do bà Ingrid Kruessmann, Giám đốc Ban hợp tác quốc tế Bộ phận Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á làm trưởng đoàn.

IMG7461

Giáo sư Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng Viện Toán học đã giới thiệu cơ cấu tổ chức và động của Viện Toán học.

Sau đó, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực Toán học trong thời gian tới.

LAST_UPDATED2

Call For Applications: CIMPA-Indonesia Mathematical Imaging School 2014

CIMPA-Indonesia School 2014: Mathematical and Statistical Tools in Mathematical Imaging, 25 August-5 September 2014 Bandung, INDONESIA

Deadline for Applications: 1 June 2014
For informations, please refer to:
http://cimpaimagingschool2014.fmipa.itb.ac.id/

NOTE:

  • Scholarships are available for the applicant from developing countries in limited seats.
  • Subject to  DAAD approval, some scholarships for DAAD alumna/stipendiat are available.

  [Please mention it that you are DAAD alumna/stipendiat at on line application]

LAST_UPDATED2

Tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 ngạch Nghiên cứu viên


vien-toan

 

1. Thông báo tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 

2. Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1)

3. Lý lịch khoa học (mẫu số 2)

4. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng (tham khảo)

5. Hạn nộp hồ sơ, chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thi tuyển cụ thể xem trong thông báo ở mục 1

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới