HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some boundary value problems for Monge-Ampère type elliptic equations
Báo cáo viên: Thái Thị Kim Chung

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 3/4/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: The reporter will continue to talk on principal contains of the PhD Thesis, entitled: "Some boundary value problems for Monge-Ampère type elliptic equations". The report consists of:

  1. The raising of the nonsymmetric Monge-Ampère type elliptic equations;
  2. The notion of $delta$-elliptic solution;
  3. The $d$-concavity of the Monge-Ampère type function of nonsymmetric positive matrix variable;
  4. The comparison principle for nonsymmetric Monge-Amp`{e}re type equations,

Trở lại

Công bố khoa học mới