HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Variational Inequality Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 27/3/2018
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We present a survey on the variational inequalities problems.

Trở lại

Công bố khoa học mới