HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hiểu thêm một số tính chất của t-chuẩn và t-đối chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Thời gian: 14h30, thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2016
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14,  Viện Toán học, 18  Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội.

Trở lại