Hội nghị trong năm

Tháng 12 2016

Hội nghị, hội thảo
Xê mi na khoa học Recent progress in PDE and Number Theory
Hà Nội 6/12/2016

Tháng 11 2016
Tháng 10 2016

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016
Buôn Ma Thuột, 26-30/10/2016

Tháng 9 2016
Tháng 7 2016
Tháng 4 2016

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 14
Ba Vì, 21-23/4/2016

Tháng 3 2016

Hội nghị, hội thảo
IMH - VIASM Workshop on Algebraic Geometry
Tuan Chau, March 13-16, 2016

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt Nhật về Đại số giao hoán lần thứ 8
Hạ Long, 21-25 tháng 3 năm 2016

Tháng 2 2016

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Việt - Hàn về Hình học Đại số
Tuần Châu, 17-19/02/2016

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry
Hanoi February 29 - March 11, 2016

Tháng 1 2016

Công bố khoa học mới