Hội nghị trong năm

Hội thảo quốc tế về Các khía cạnh tổ hợp của Đại số giao hoán, Đại số địa phương và Lý thuyết biểu diễn
Tuần Châu, 26/12/2015 – 7/1/2016

Viện Toán học tổ chức Hội thảo quốc tế về “Các khía cạnh tổ hợp của Đại số giao hoán, Đại số địa phương và Lý thuyết biểu diễn”. Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác về đại số giao hoán giữa Việt Nam và Nhật Bản, lần này tổ chức tại Việt Nam.
Thời gian và địa điểm: 26/12/2015 – 7/1/2016 tại Tuần Châu, Quảng Ninh.
Ban tổ chức: Shiro Goto (Đại học Meiji – Đồng trưởng ban), Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học – Đồng trưởng ban), Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Naoyuki Matsuoka (Đại học Meiji), Hoàng Lê Trường (Viện Toán học).

Trang web hội thảo   http://math.ac.vn/conference/cacalart
Chương trình hội thảo gồm các báo cáo của các nhà toán học Việt Nam và Nhật Bản về những phát triển gần đây trong lĩnh vực đại số giao hoán, khía cạnh tổ hợp của đại số giao hoán cũng như liên hệ với lý thuyết biểu diễn. Hội thảo kéo dài trong hai tuần, mỗi tuần có một chủ đề riêng.
26-30/12/2015: Các khía cạnh tổ hợp của Đại số giao hoán.
3-7/1/2016: Đại số địa phương và lý thuyết biểu diễn
Ăn ở: Người tham dự tự thanh toán các chi phí ăn ở. Ban tổ chức có thể hỗ trợ đăng ký chỗ ở tại Tuần Châu (cần ghi rõ trong đăng ký).
Đăng ký: Không có phí tham dự. Đăng ký tham dự gửi qua email trước ngày 15/12/2015 đến Đoàn Trung Cường theo địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

Công bố khoa học mới