Hội nghị trong năm

Hội thảo khoa học "Một số hướng mới trong lý thuyết điều khiển và tối ưu hệ động lực"
Tuần Châu, 21-24/7/2016

Mục đích: Giới thiệu những hướng mới và kết quả mới trong lĩnh vực lý thuyết điều khiển và tối ưu  hệ động lực; Trao đổi, giao lưu  và hợp tác nghiên cứu giữa các nhà nghiên cứu trong nước trong lĩnh vực Tối ưu và Điều khiển.
Ban Tổ chức: Vũ Ngọc Phát, Lê Hải Yến.
Báo cáo khoa học: Nguyễn Khoa Sơn, Vũ Ngọc Phát, Lê Dũng Mưu, Trương Xuân Đức Hà, Bùi Trọng Kiên, Lê Hải Yến,  Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Huyền Mười, Tạ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hồng

Chương trình:
21/7/2016:   14.00   Đi Tuần Châu
22/7/2016:               Báo cáo khoa học
23/7/2016:               Sáng: Báo cáo khoa học, Chiều: Thăm quan Hạ Long
24/7/2016:   9.00     về Hà nội

Trở lại

Công bố khoa học mới