Hội nghị trong năm

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 7 2022
Thứ tư 06 Tháng 7 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích phức
Viện Toán học, ngày 6/7/2022

08:00 

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới