Hội nghị trong năm

Một số vấn đề trong Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích phức
Viện Toán học, ngày 6/7/2022

Địa điểm, Thời gian: Phòng 508, Nhà A6, Viện Toán học, ngày 6/7/2022

Người chủ trì: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Ban tổ chức: Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề tài Chủ tịch Viện giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (mã số: CT0000.07/21-22). Hội thảo là dịp để các đồng nghiệp cùng chuyên ngành gặp gỡ, trao đổi học thuật và chia sẻ về hướng nghiên cứu.

Chương trình hội thảo, thông tin chi tiết xem tại đây.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới