Giải thưởng và các danh hiệu trao tặng cho cán bộ Viện

Giáo sư Lê Văn Thiêm

 •  Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật đợt 1 năm 1996


Giáo sư Hoàng Tụy

 •  Tiến sĩ danh dự trường Đại học Linköping, Thụy Điển năm 1995
 •  Giải thưởng Hồ Chí Minh Khoa học Kỹ thuật đợt 1 năm 1996
 •  Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2010
 •  Giải thưởng Constantin Carathéodory Hội Tối ưu Toàn cục quốc tế năm 2011

 
Giáo sư Ngô Việt Trung

 • Giải thưởng Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên về Toán học năm 2009
 • Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS năm 2000
 • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật năm 2016


Giáo sư Nguyễn Tự Cường

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật năm 2016


Giáo sư Hà Huy Khoái

 •  Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS năm 2004


Giáo sư Lê Tuấn Hoa

 • Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS năm 2011
 • Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật năm 2016


Giáo sư Hoàng Xuân Phú

 • Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg năm 2004
 • Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria năm 2010
 • Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS năm 2013

 

Giáo sư Phùng Hồ Hải

 •  Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức - DFG năm 2006
 •  Thành viên trẻ của Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS (2009 - 2013)


Giáo sư Nguyễn Khoa Sơn

 • Tiến sĩ  danh dự của Đại học Tổng hợp Krakow năm 2004


Giáo sư Vũ Ngọc Phát

 • Giáo sư danh dự của Đại học tổng hợp Deakin,  Melbourne, Australia năm 2011
 • Giải thưởng Thinkers in Residence Australia của quĩ nghiên cứu khoa học Đại học Deakin, Australia năm 2013


Giáo sư Nguyễn Đông Yên

 • Giải thưởng Tạ Quang Bửu, năm 2015

 

Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp

 • Giải thưởng Ramanujan 2019
 • Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi), năm 2015
 • Thành viên trẻ của Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS (2016 - 2020)

 

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới