HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 8 2022 - 28 Tháng 8 2022

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Progresses in Computational Algorithms for Convex and Nonconvex Optimization
Speaker: Professor Yinyu Ye, Stanford University

Xêmina Giải tích
Bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Vietnam National University, Hanoi)

Xêmina Xác suất và thống kê
Fourier expansion for Boolean functions and applications
Speaker: TS. Trần Vĩnh Linh (Fulbright University Vietnam)

Xêmina Hình học đại số
On the study of Deformation theory II
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

22 Tháng 8 2022 - 28 Tháng 8 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới