HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 30 Tháng 9 2021
Thứ năm 30 Tháng 9 2021
14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Łojasiewicz exponent of non-degenerate singularities
Speaker: Grzegorz Oleksik (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz, Poland)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới