HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 29 Tháng 9 2021
Thứ tư 29 Tháng 9 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Linesearch-free algorithms for solving pseudomonotone variational inequalities
Người báo cáo: Trịnh Ngọc Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
$p$-adic non-commutative analytic subgroup theorem
Speaker: Phạm Đức Hiệp (Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Nearby cycle sheaves and topology of meromorphic functions
Người báo cáo: Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới