HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 30 Tháng 12 2020
Thứ tư 30 Tháng 12 2020
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On distribution of zeros of function $\zeta(0.5+it)$
Speaker: Đỗ Đức Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày