HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 12 2020 - 03 Tháng 1 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On distribution of zeros of function $\zeta(0.5+it)$
Speaker: Đỗ Đức Tâm

28 Tháng 12 2020 - 03 Tháng 1 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới