HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 12 2020 - 03 Tháng 1 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On distribution of zeros of function $\zeta(0.5+it)$
Speaker: Đỗ Đức Tâm

28 Tháng 12 2020 - 03 Tháng 1 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày