HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 04 Tháng 12 2020
Thứ sáu 04 Tháng 12 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the four-dimensional Minimal Model Program for singularities and families in positive characteristic
Speaker: Jakub Witaszek (University of Michigan)

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Stokes matrices, surfaces, and points on spheres
Speaker: Yu-Wei Fan (UC Berkeley)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới