HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 12 2020
Thứ tư 02 Tháng 12 2020
08:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
The algebra of principle parts and a universal property
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Contact loci of hyperplane arrangements
Speaker: Tran Quang Tue (KU Leuven)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới