HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 16 Tháng 7 2020
Thứ năm 16 Tháng 7 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

17:30 

Xêmina Hình học đại số
The Dolbeault Theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày