HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 25 Tháng 6 2020
Thứ năm 25 Tháng 6 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà nội và postdoc Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Báo cáo viên: Phí Tiến Cường (Nice-France)

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới