HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 22 Tháng 8 2019
Thứ năm 22 Tháng 8 2019
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Polyhedral presentation of Milnor fibers
Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Keio University)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The shuffle algebra and cohomology of the complements (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày