HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 8 2019
Thứ tư 21 Tháng 8 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Parallel transport, transcendence, and the category of « bivector spaces »
Báo cáo viên: Yves André (Mathematics Institute of Jussieu)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới