HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 8 2019
Thứ tư 07 Tháng 8 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Graduate Summer School in Mathematics
Hanoi, 22 July-09 August 2019

09:00 

Xê mi na Đại số
Constacyclic codes with finite chain ring alphabets: algebraic structures, distances, and applications
Báo cáo viên: Đinh Quang Hải (Kent State Univ.)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới