HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 8 2019
Thứ năm 08 Tháng 8 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Workshop on Probability theory and Its applications"
Hà Nội, 08/08/2019

08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Graduate Summer School in Mathematics
Hanoi, 22 July-09 August 2019

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 1)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới