HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 7 2019
Thứ tư 10 Tháng 7 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Polynomial parametrization of algebraic groups over rings
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Đông Quân (Univ, Notre Dame)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày