HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 4 2019
Thứ ba 16 Tháng 4 2019
08:00 

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections II
Speaker: Phùng Văn Mạnh

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới