HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 4 2019
Thứ ba 16 Tháng 4 2019
08:00 

Xêmina Giải tích
Polynomial interpolation based on Radon projections II
Speaker: Phùng Văn Mạnh

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày