HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 03 Tháng 4 2019
Thứ tư 03 Tháng 4 2019
08:00 
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Estimates on Whittaker functions and the Miatello-Wallach conjecture
Báo cáo viên: Trịnh Duy Tiến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới