HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Estimates on Whittaker functions and the Miatello-Wallach conjecture
Báo cáo viên: Trịnh Duy Tiến
Thời gian: 9h, Thứ 4, 3/4/2019

Địa điểm: Phòng 611-612, Tòa A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We confirms part of a conjecture of Miatello and Wallach, who assert all automorphic eigenfunctions on SL(3,Z)SL(3,R)/SO(3,R) (among other rank >=2 examples) always have moderate growth.

Trở lại

Công bố khoa học mới