HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 3 2019
Thứ năm 28 Tháng 3 2019
08:00 
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Edgeworth expansion and its applications
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới