HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Edgeworth expansion and its applications
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 28 tháng 03 năm 2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Khai triển Edgeworth là một hướng nghiên cứu đã được quan tâm từ lâu nhằm mở rộng các định lý giới hạn trong xác suất. Trong buổi này, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về khai triển Edgeworth, các ứng dụng trong Thống kê và một số kết quả gần nhất cho trường hợp nhiều chiều.

Trở lại

Công bố khoa học mới