HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 1 2019
Thứ năm 10 Tháng 1 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite element method for optimal control problems governed by quasilinear elliptic equations
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày