HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 1 2019
Thứ năm 10 Tháng 1 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite element method for optimal control problems governed by quasilinear elliptic equations
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới