HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 09 Tháng 1 2019
Thứ tư 09 Tháng 1 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Benson
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some remarks on Mittag-Leffler modules
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

09:30 

Xêmina Giải tích
A comparison theorem for subharmonic functions
Speaker: Do Thai Duong

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày