HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 05 Tháng 11 2018
Thứ hai 05 Tháng 11 2018
14:30 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới