HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Thời gian: 14h30 Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611-612, Tầng 6 nhà A6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới