HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Thời gian: 14h30 Thứ 2, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611-612, Tầng 6 nhà A6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới