HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 10 2018
Thứ ba 23 Tháng 10 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA
Hanoi, 23-26/10/2018

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Symmetry-breaking of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới