HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Symmetry-breaking of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: In this talk, we discuss about the radial symmetry of extremals for the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities. We will provide an explicit necessary and sufficient condition such that no extremal for the best constant in the Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities is radially symmetric

Trở lại

Công bố khoa học mới