HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 12 Tháng 9 2018
Thứ tư 12 Tháng 9 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Vector Optimization Problems with Polyhedral Multifunctions (Báo cáo tổng quan nội dung luận án tiến sĩ)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

09:30 
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới