HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 27 Tháng 4 2018
Thứ sáu 27 Tháng 4 2018
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorem for a SIR model on a random graph
Báo cáo viên: Jean-Stéphane Dhersin (University Paris 13)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày