HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 27 Tháng 4 2018
Thứ sáu 27 Tháng 4 2018
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorem for a SIR model on a random graph
Báo cáo viên: Jean-Stéphane Dhersin (University Paris 13)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới