HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 4 2018
Thứ tư 11 Tháng 4 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A number-theoretic congruence which is little known to number theorists!
Báo cáo viên: M. R. Pournaki (Sharif University of Technology Tehran, Iran)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về một mô hình tăng trưởng kinh tế
Báo cáo viên: Vũ Thị Hướng

09:30 

Xêmina Giải tích
On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, II
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới