HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, II
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 11/4/2018

Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: I will focus on the Helmholtz-Leray projection, the Hodge-Kodaira decomposition and applications to the Navier-Stokes equations.

Trở lại

Công bố khoa học mới