HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, II
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 11/4/2018

Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: I will focus on the Helmholtz-Leray projection, the Hodge-Kodaira decomposition and applications to the Navier-Stokes equations.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới