HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 2 2018
Thứ tư 07 Tháng 2 2018
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu vector.
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tuyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới