HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 2 2018
Thứ năm 08 Tháng 2 2018
09:00 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Rank computing of configurations on bi-complete graphs
Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương

10:00 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
COMPETITION ECOSYSTEMS: CONTINUOUS AND DISCRETE MODELS
Báo cáo viên: Nguyễn Phương Thùy

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới