HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 20 Tháng 12 2017
Thứ tư 20 Tháng 12 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Variational Analysis and Optimization Theory”
Hanoi, December 19-21, 2017

09:00 

Xêmina liên phòng Cơ sở Toán học của Tin học - Đại số - Lý thuyết số
Linear and quadratic uniformity of the Möbius function over $\mathbb{F}_q[t]$
Người báo cáo: Le Thai Hoang (University of Mississippi)

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới