HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 12 2017
Thứ năm 21 Tháng 12 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Variational Analysis and Optimization Theory”
Hanoi, December 19-21, 2017

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Faster and Enhanced Inclusion-Minimal Cograph Completion
Người báo cáo: Chritophe Crespelle (University Lyon)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới