HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 12 2017
Thứ sáu 01 Tháng 12 2017
10:00 

Bài giảng viện
Một số mô hình cho giao thông và nghịch lý Braess
Người báo cáo: Giáo sư Helge Holden (Thư ký Liên đoàn Toán học Thế giới, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy)

15:30 

Xêmina Hình học đại số
Cohen-Macaulay rings and Macaulayfication
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày