HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cohen-Macaulay rings and Macaulayfication
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Thời gian: 15h30, Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng 611-612 nhà A6 Viện Toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới