HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 20 Tháng 6 2017
Thứ ba 20 Tháng 6 2017
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày